Trwa ładowanie...
d18stie
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Upadek zabezpieczenia ustanowionego na majątku Emitenta z wniosku Clean & Carb...

KOMPUTRONIK S.A. - Upadek zabezpieczenia ustanowionego na majątku Emitenta z wniosku Clean & Carbon Energy SA (34/2011)

Share
d18stie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Upadek zabezpieczenia ustanowionego na majątku Emitenta z wniosku Clean & Carbon Energy SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), zawiadamia, w związku z Raportem Bieżącym 20/2011 z dnia 9 września 2011 roku, co następuje. Zarząd Emitenta powziął w dniu 11 października 2011 roku, że upadło zabezpieczenie mienia Emitenta na wniosek Clean & Carbon Energy SA (dalej "CCE") ustanowione na podstawie decyzji wydanej przez Sąd Apelacyjny w dniu 2 września 2011 roku. CCE nie wniosła w ustawowym terminie pozwu o zapłatę rzekomych, nieistniejących wierzytelności na kwotę 28.500.000 zł, do właściwego sądu, tj. do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W związku z tym, na podstawie art. 744 par. 2 kpc, zabezpieczenie takie upada, a zabezpieczone aktywa zostają zwolnione. Fakty te potwierdzają przypuszczenia Emitenta, że prawdopodobnie CCE nie znalazło argumentów formalnych i prawnych by złożyć pozew we właściwym sądzie. Wyżej wskazane zabezpieczenie dotyczyło : -
zajęcia 7.532.274 zdematerializowanych akcji Clean and Carbon Energy SA (dawniej Karen), o wartości nominalnej 3.012.909,60 PLN, zapisanych na rachunku Komputronik SA - zajęcia 2.204.313 udziałów Contanisimo Ltd. z siedzibą w Nikozjii, o łącznej wartości 2.204.313 PLN, należących do Komputronik SA, - ustanowienia zakazu zbywania i obciążania nieruchomości objętych księgą wieczystą KW Nr SZ2S/00017231/9; KW nr SZ2S/00017087/4; KW Nr SZ2S/00017092/2; KW Nr SZ2S/00001953/1; KW Nr SZ2S/00017093/9; prowadzonych przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że bezzwłocznie poinformuje właściwe organa o możliwym popełnieniu czynu zabronionego przez Zarząd Clean & Carbon Energy SA w związku z bezprawnym zabezpieczeniem na aktywach Emitenta. Jednocześnie Emitent niezwłocznie wytoczy powództwo o odszkodowanie za poniesione szkody w związku z bezprawnym działaniem CCE. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18stie

Podziel się opinią

Share
d18stie
d18stie