Trwa ładowanie...
d3k77sp

Komunikat ze 119 posiedzenia KNF

...

Share
d3k77sp

11.01. Warszawa (PAP) - Komunikat ze 119 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 stycznia 2011 r.

  1. W sto dziewiętnastym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

Pan Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Pan Dariusz Daniluk - Przedstawiciel Ministra Finansów1, Pan Marek Bucior - Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2, Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

  1. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
d3k77sp

Pani Kamili Buchholz na Członka Zarządu Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA, Pana Henryka Schulza na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczółkach.

  1. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę Wikana SA karę pieniężną w wysokości 70 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

niewskazaniu w raporcie bieżącym nr 67/2009 z dn. 9 października 2009 r., że umowa zawarta pomiędzy spółką zależną emitenta - Wikaną Bioenergia sp. z o. o. a spółką Bio Power sp. z o. o. miała charakter warunkowy, nieprzekazaniu w raporcie bieżącym nr 46/2009 z dn. 25 maja 2009 r. załączników do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w dn. 24 czerwca 2009 r.

  1. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną - akcjonariusza spółki publicznej Travelplanet.pl SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o zmniejszeniu udziału w spółce poniżej progu 5% głosów w grudniu 2008 r.
  1. Komisja jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:
d3k77sp

AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego, Otwartego Funduszu Emerytalnego Pocztylion.

  1. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 25 stycznia 2011 r. 8 lutego 2011 r. 22 lutego 2011 r. 8 marca 2011 r. 22 marca 2011 r. 5 kwietnia 2011 r. 19 kwietnia 2011 r.

_______________ 1 Pan D. Daniluk nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4, 5. 2 Pan M. Bucior nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 4, 5.

kom mra

d3k77sp

Podziel się opinią

Share
d3k77sp
d3k77sp