Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katow ...

KONSORCJUM STALI S.A. - Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (42/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KONSORCJUM STALI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł Aneks nr 11 do Umowy Wieloproduktowej nr 679/2009/00002763/00 z dnia 17 grudnia 2009 roku (dalej: Umowa) zawartej z bankiem ING Banki Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34 (dalej Bank). O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr: 55/2009 z dnia 18.12.2009r., 30/2010 z dnia 07.12.2010 r., 11/2011 z dnia 24.01.2011r., 50/2011 z dnia 02.12.2011 r., 40/2012 z dnia 07.12.2012 r., 37/2013 z dnia 06.12.2013 r. oraz 05/2014 z dnia 28.01.2014 r. Na mocy Aneksu nr 11 do Umowy przedłużono: ? okres obowiązywania odnawialnego limitu kredytowego w kwocie 75.000.000 zł - do dnia 09.12.2015 r., ? okres obowiązywania kredytu odnawialnego obrotowego do wysokości 82.500.000zł w formie linii odnawialnej, który Bank może uruchomić na spłatę udzielonych kredytów i gwarancji w przypadku nieterminowej obsługi zobowiązań - do dnia 15.12.2017; Zabezpieczenia udzielone w celu zabezpieczenia
wierzytelności wynikających z Umowy zmienionej Aneksem nr 7, Emitent utrzyma na dotychczasowym poziomie tj. w formie: a/ hipoteki kaucyjne łączne do wysokości 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) ustanowione na nieruchomościach Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; b/ cesja wierzytelności warunkowej (globalnej) od 23 dłużników na kwotę 18.000.000 zł (osiemnaście milinów złotych); c/ zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na zapasach towarów (wyrobów hutniczych) znajdujących się w magazynach Emitenta na kwotę 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych); d/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego; e/ oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Aneks został zawarty na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Aneks istotny ze względu na wartość Umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONSORCJUM STALI S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-400 | | Zawiercie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego 120 | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-00-04-379 | | 001333637 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Robert Wojdyna Prezes Zarządu
2014-12-05 Marek Skwarski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2