Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur
espi

Kopahaus S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ ...

Kopahaus S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. (4/2014)
Share
d20s7ur

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Kopahaus S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd KB Kopahaus S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia z dnia 31 października 2014r. od Impera Capital S.A, o następującej treści: Spółka Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ,,Impera?) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 lit b) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (,,Ustawa"") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539) informuje, że wskutek transakcji zbycia w dniach 27.10.2014 oraz 29.10.2014r. przez spółkę Impera akcji spółki Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. (dalej ,,Kopahaus?) 2 siedzibą w Barlinku nastąpiło zmniejszenie stanu posiadania Impera w ogólnej liczbie głosów w spółce Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. z siedzibą w Barlinku. W dniu 27.10.2014 r. przed
transakcjami zbycia Impera posiadała 8.500.000 akcji Kopahaus, reprezentujących 13,18% kapitału zakładowego Kopahaus, uprawniających do 8.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 12,23% w ogólnej liczbie głosów w Kopahaus. Wskutek dokonanych w tym dniu transakcji stan posiadania akcji przez Impera wynosił 6.318.516 akcji Kopahaus, reprezentujących 9,80% kapitału zakładowego Kopahaus, uprawniających do 6.318.516 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,09% w ogólnej liczbie głosów w Kopahaus. W dniu 29.10.2014 r. przed transakcjami zbycia Impera posiadała 5.622.818 akcji Kopahaus, reprezentujących 8,72% kapitału zakładowego Kopahaus, uprawniających do 5.622.818 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 8,09% w ogólnej liczbie głosów w Kopahaus. Wskutek dokonanych w tym dniu. transakcji stan posiadania akcji przez Impera wynosił 3.381.813 akcji Kopahaus, reprezentujących 5,24% kapitału zakładowego Kopahaus, uprawniających do 3.381.813 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,87% w
ogólnej liczbie głosów w Kopahaus. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Grzegorz Kopaczewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur