Trwa ładowanie...
d4jx3vs
espi

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej. (112/2012)

KOPEX S.A. - Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej. (112/2012)
Share
d4jx3vs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 112 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
KOPEX S.A.
Temat
Aneks do znaczącej umowy jednostki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 07.08.2012 r. otrzymał informację o wpływie do spółki KOPEX ? Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu (jednostka zależna od Emitenta) podpisanego aneksu nr 1 z dnia 17.07.2012 r. do umowy pomiędzy: KOPEX ? Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. ? Wykonawca i Kompanią Węglową S.A. - Zamawiający, podpisanej z datą 10.11.2011 r. której przedmiotem jest : "Wykonanie remontu obudowy szybu IV dla KW S.A. Oddział KWK Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice", a o której Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 172/2011 z dnia 28.11.2011 r. Na mocy przedmiotowego aneksu termin realizacji umowy został wydłużony z 8 do 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOPEX Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
KOPEX S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Grabowa 1
(ulica) (numer)
(032) 6047000 (032) 6047100
(telefon) (fax)
kopex@kopex.com.pl kopex.com.pl
(e-mail) (www)
634-012-68-49 271981166
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Józef Wolski Wiceprezes Zarządu
2012-08-08 Edward Fryżlewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jx3vs

Podziel się opinią

Share
d4jx3vs
d4jx3vs