Trwa ładowanie...
d3m52rr

Kowalczyk: w JSW powstaje plan restrukturyzacyjny na co najmniej 3 lata (aktl.)

#
dochodzą szczegóły wypowiedzi Kowalczyka nt. planu restrukturyzacyjnego JSW
#

Share
d3m52rr

24.09. Katowice (PAP) - W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwają prace nad przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego, który ma ustabilizować sytuację związaną z płynnością finansową spółki w okresie co najmniej 3 lat - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk.

"W tej chwili trwają w spółce prace nad przygotowaniem umowy restrukturyzacyjnej - planu restrukturyzacyjnego. Na pewno będzie to wielopunktowy plan, który spowoduje ustabilizowanie sytuacji płynnościowej nie w krótkim okresie, ale na co najmniej trzy do sześciu lat. Ten plan będzie co najmniej trzyletni i ma zabezpieczyć wszelkiego rodzaju przepływy finansowe - nie tylko w tym roku ale na najbliższe również lata" - zaznaczył Kowalczyk.

"Oczywiście trzeba brać pod uwagę niepewność związaną z cenami na rynku węgla koksowego i spółka będzie musiała się elastycznie do zmian na rynku dostosowywać" - zastrzegł wiceminister, odpowiadając na pytania w sprawie sytuacji JSW zadane przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

d3m52rr

Pełnomocnik rządu ds. górnictwa w Sejmie wyraził też nadzieję że "w tych godzinach" JSW podpisze umowę standstill, co dałoby firmie dodatkowy czas na realizację zobowiązań. "Mamy nadzieję, że w tych godzinach nastąpi podpisanie przez JSW umowy standstill z obligatariuszami, która umożliwi realizację dalszych działań restrukturyzacyjnych" - powiedział.

W środę spółka informowała, że trwają intensywne rozmowy z PKO BP, BGK, ING oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW. Jako przedmiot rozmów JSW wskazała restrukturyzację zadłużenia, w tym zawarcie umowy typu standstill, która ma m.in. regulować kwestię warunków i terminów wykonania przysługującego każdemu z obligatariuszy prawa do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji.

Kowalczyk przypomniał w czwartek, że trudna światowa sytuacja sektora węgla w 2014 r. - zmniejszony popyt i obniżka cen - szczególnie dotknęła polskie przedsiębiorstwa tej branży, wśród nich JSW. Dopytywany o przyczyny sytuacji JSW i osoby odpowiedzialne za nią, podkreślił że decydujące znaczenie mają ceny węgla (koksowego), które w ostatnich 2-3 latach spadły z poziomu 300 dolarów do obecnie ok. 89 dolarów, przy czym na ten rok spółka zakładała ceny 105-110 dolarów.

W związku z tą sytuacją na początku 2015 r. wprowadzono program restrukturyzacji grupy kapitałowej JSW, gdzie określono inicjatywy efektywnościowe i inwestycyjne w obszarze handlu, produkcji, zakupów i finansów. Trudną sytuację spółki pogorszyło na początku września żądanie ING Banku Śląskiego wcześniejszego wykupu posiadanych obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln USD.

d3m52rr

Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom JSW w związku z niewypełnieniem przez nią (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do końca lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Wiceminister przypomniał, że spółka wystąpiła do obligatariuszy z wnioskiem o wstrzymanie się przez nich do 31 października br. z wykonaniem przysługującego prawa do żądania wcześniejszego wykupu.

Kowalczyk zaznaczył, że spółka zobowiązała się podjąć działania mające na celu stworzenie nowej struktury finansowej grupy, a w związku z żądaniem ING zarząd JSW podjął się intensyfikacji działań restrukturyzacyjnych i wynegocjował ze stroną społeczną czasowe zawieszenie świadczeń pracowniczych (co ma wpłynąć na poprawę płynności finansowej JSW przez najbliższe trzy lata). Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

"Z informacji opublikowanych przez spółkę wynika, że trwają zaawansowane rozmowy z PKO BP, BGK, ING oraz PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 1, jako obligatariuszami, które mają na celu restrukturyzację zadłużenia JSW. Elementem powyższych negocjacji jest warunek zawarcia umowy typu standstill" - wskazał w czwartek w Sejmie Kowalczyk.

"Aktualnie toczą się rozmowy dotyczące zawarcia umowy typu standstill, a następnie umowy restrukturyzacyjnej" - uściślił. Podkreślił przy tym, że zawarcie tych umów oraz przeprowadzenie procesu restrukturyzacji pozwoli spółce na dalsze funkcjonowanie, realizację zobowiązań względem wierzycieli oraz wypłatę świadczeń pracowniczych.

d3m52rr

Pełnomocnik rządu ds. górnictwa przypomniał, że Skarb Państwa ma ograniczone możliwości ingerowania w działania spółek notowanych na giełdzie; realizuje swoje uprawnienia poprzez korzystanie z prawa głosu z akcji na walnym zgromadzeniu oraz wykorzystując mechanizmy kontrolne znajdujące się w kompetencji rady nadzorczej.

Odnosząc się do kwestii wakatów w zarządzie JSW, Kowalczyk wskazał m.in., że zapewniono ciągłość jego działania poprzez oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa przewodniczącego rady nadzorczej, będącego członkiem RN wskazanym przez MSP (Józefa Myrczka - PAP); w zarządzie pracuje też trzech pełnoprawnych członków zarządu ds. górniczych, pracowniczych oraz strategii. Ogłoszono też konkurs na prezesa i wiceprezesa ds. finansowych (21 września - PAP).

d3m52rr

Podziel się opinią

Share
d3m52rr
d3m52rr