Trwa ładowanie...
d24r0r7
espi

KRAKCHEMIA S.A. - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (21/2012)

KRAKCHEMIA S.A. - ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW (21/2012)

Share
d24r0r7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 27.12.2012 r. otrzymał datowane na 25.12.2012 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 87 ust.1 pkt.5) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od ALMA MARKET S.A. ("ALMA") z siedzibą w Krakowie, iż w wyniku poniższych transakcji: - w dniu 19.12.2012 r. zakupu 3.200 sztuk akcji o wartości 19.264 PLN z średnią ceną za 1 akcję 6,02 PLN, - w dniu 20.12.2012 r. zakupu 193.868 sztuk akcji o wartości 1.296.349,65 PLN z średnią ceną za 1 akcję 6,68 PLN, - w dniu 21.12.2012 r. zakupu 400 sztuk akcji o wartości 2.381,40 PLN z średnią ceną za 1 akcję 5,95 PLN. Razem zakupu 197.468 sztuk akcji o wartości 1.317.995,05 PLN - w dniu 21.12.2012 r. sprzedaży 12.291 sztuk akcji o wartości 69.935,79 PLN z średnią ceną za 1 akcję 5,69 PLN. nabycia i zbycia akcji Spółki zawartych na GPW przez Prezesa Zarządu ALMA
Jerzego Mazgaja, zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. o co najmniej 1%. Przed zwiększeniem udziału o którym informujemy powyżej ALMA posiadała łącznie z Prezesem Zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 5.314.823 akcje co stanowiło 53,14% kapitału zakładowego, co dawało 5.314.823 głosy i stanowiło 53,14% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. Po zwiększeniu udziału o którym informujemy ALMA posiada łącznie z Prezesem Zarządu Jerzym Mazgajem łącznie 5.500.000 akcji co stanowi 55,00% kapitału zakładowego, co daje 5.500.000 głosów i stanowi 55,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. Art.70 pkt. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Płk. Dąbka 10 | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9451923562 | | 357220430 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Andrzej Zdebski Prezes Zarządu
2012-12-27 Włodzimierz Oprzędek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

Podziel się opinią

Share
d24r0r7
d24r0r7