Trwa ładowanie...
d48wmon

KREDYT INKASO S.A. - Informacja Spółki w sprawie raportu nr 3/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r. (45/ ...

KREDYT INKASO S.A. - Informacja Spółki w sprawie raportu nr 3/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r. (45/2014)

Share
d48wmon

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja Spółki w sprawie raportu nr 3/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z omyłkowym przekazaniem (błąd operatora systemu ESPI) w dniu 13 grudnia 2014 r. do publicznej wiadomości (zamiast do kancelarii niepublicznej KNF) zawiadomienia o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji o zawartej w dniu 12 grudnia 2014 r. przez Kredyt Inkaso S.A. oraz jego Jednostkę Zależną umowy koinwestycyjnej (?Umowa?) zawartej pod warunkami zawieszającymi (raport nr 3/2014), Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje: 1) Zawarta przez Emitenta, jego Jednostkę Zależną i pozostałych partnerów (?Strony Umowy?) Umowa dotyczy zawiązania współpracy i związanych z podjętą współpracą wzajemnych zobowiązań Stron, które w rezultacie mają doprowadzić do zrealizowania przedmiotu Umowy (?Przedmiot Umowy?); 2) zobowiązania Stron Umowy obejmują w odniesieniu do Emitenta czynności wchodzące w zakres podstawowej działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wynikające z normalnego, bieżącego funkcjonowania i rozwoju; 3) Przedmiot Umowy objęty współpracą
Stron Umowy, którego realizacja zależy od ziszczenia warunków zawieszających, mieści się w zwykłym przedmiocie działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej; 4) Słuszny interes Emitenta niezmiennie przemawia za opóźnieniem przekazania informacji poufnej o szczegółach zawartej Umowy do publicznej wiadomości i brak ich przekazania w określonym przez Emitenta okresie czasu nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48wmon

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KREDYT INKASO S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 212 57 00 | | 22 212 57 57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@kredytinkaso.pl | | www.kredytinkaso.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 922-254-40-99 | | 951078572 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-13 Paweł Szewczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48wmon

Podziel się opinią

Share
d48wmon
d48wmon