Trwa ładowanie...
d27s78g

KRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 70/2011 dotyczącego nabycia aktywów o znacznej wartości....

KRUK S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 70/2011 dotyczącego nabycia aktywów o znacznej wartości. (70/2011)

Share
d27s78g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2011 K
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 70/2011 dotyczącego nabycia aktywów o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka KRUK S.A. (Emitent) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 70/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku: jest "na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 października 2011r." winno być "na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 23 listopada 2011r. ". Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2011-11-25 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27s78g

Podziel się opinią

Share
d27s78g
d27s78g