Trwa ładowanie...
d3fiipr

KRUK S.A. - Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą K...

KRUK S.A. - Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową Raiffeisen progu 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta (47/2012)

Share
d3fiipr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie przez wartość umów zawieranych pomiędzy Grupą Kapitałową KRUK a Grupą Kapitałową Raiffeisen progu 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 listopada 2012 roku zawarł aneks do umowy kredytu rewolwingowego (dalej odpowiednio: Aneks i Umowa) zawartej w dniu 13 września 2011 r. pomiędzy Emitentem a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank). Informacje nt. Umowy zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 49/2011 z dnia 14 września 2011 r. Zgodnie z postanowieniami Aneksu: a. limit kredytowy w ramach Umowy w wysokości 30 mln zł został zwiększony do 60 mln zł; b. ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony pierwotnie na dzień 29 maja 2015 r. uległ zmianie na dzień 30 listopada 2016 r. Pozostałe warunki Umowy przedstawione w raporcie bieżącym nr 49/2011 nie uległy zmianie. Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z zawarciem Aneksu łączna wartość umów zawartych przez Grupę Kapitałową KRUK z Grupą Kapitałową Raiffeisen w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęła wartość 41 mln zł i tym samym przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów
obrotowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fiipr

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Rafał Janiak Członek Zarządu
2012-11-21 Urszula Okarma Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fiipr

Podziel się opinią

Share
d3fiipr
d3fiipr