Trwa ładowanie...
dhwlsfm

Kruk wyemituje obligacje serii AB2 o łącznej wartości do 135 mln zł

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) -   Zarząd Kruka zdecydował o emisji obligacji serii AB2 o łącznej wartości nominalnej do 135 mln zł w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.
Share
dhwlsfm

Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 1 350 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej" - czytamy w komunikacie.

Będą one oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR 3M, powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 pkt proc.

dhwlsfm

"Okres zapadalności obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału" - czytamy dalej.

Obligacje serii AB2 będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst.

Na koniec marca br. Kruk posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 891 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 849 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych, podano także.

Pod koniec ub. roku Kruk podjął uchwałę w sprawie ustalenia III programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł. Spółka podała wówczas, że środki pozyskane w ramach programu zostaną przeznaczone na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do grupy kapitałowej lub na refinansowanie zadłużenia spółki lub na finansowanie rozwoju grupy poprzez akwizycje.

Kruk jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

dhwlsfm

Podziel się opinią

Share
dhwlsfm
dhwlsfm