Trwa ładowanie...
d4n21qw
espi

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy (36/2014)

KRUSZWICA - Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy (36/2014)
Share
d4n21qw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych ?Kruszwica? S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 listopada 2014 roku Spółka zawarła z Bunge Handelsgesellschaft mbH umowę sprzedaży surowego oleju rzepakowego o wartości 9,5 mln EUR, tj. 39,9 mln PLN (wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 12 listopada 2014 roku). Łączna wartość umów i rozliczonych kontraktów zabezpieczających, w okresie od publikacji ostatniej informacji dot. zawartych umów ze spółką Bunge Handelsgesellschaft (raport bieżący nr 25/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku), wyniosła 21,7 mln EUR, tj. 91,5 mln PLN i osiągnęła wartość znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, których wartość na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 707.049 tys. PLN. Spółka Bunge Handelsgesellschaft, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, jest podmiotem powiązanym z Zakładami Tłuszczowymi ?Kruszwica? S.A. w ramach Grupy Bunge i współkontrolowanym przez podmiot Koninklijke Bunge BV. W okresie od publikacji raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, Spółka
zawarła z Bunge Handelsgesellschaft szereg umów dotyczących kupna i sprzedaży towarów masowych, takich jak: śruta rzepakowa oraz surowy olej rzepakowy. Część z tych transakcji miała na celu zabezpieczenie Spółki przed zmianą cen surowców i produktów, wobec czego ostateczne rozliczenie tych kontraktów odbyło się bez fizycznej realizacji dostaw, poprzez wymianę środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy ceną zakontraktowaną a ceną rynkową z dnia rozliczenia transakcji (tzw. transakcje wash-out). Ponadto, Spółka zawarła z Bunge Handelsgesellschaft transakcje dotyczące rozliczenia kosztów frachtu statku. Największą pod względem wartości, spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami, w okresie od publikacji raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku, jest umowa sprzedaży przez Spółkę na rzecz Bunge Handelsgesellschaft surowego oleju rzepakowego, której wartość w dniu zawarcia umowy, tj. 12 listopada 2014 roku wyniosła 9,5 mln EUR, tj. 39,9 mln PLN (wg średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP
na dzień 12 listopada 2014 roku). Warunki w/w umowy, jak i pozostałych umów zawartych pomiędzy podmiotami nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów handlowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA
(pełna nazwa emitenta)
KRUSZWICA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-150 Kruszwica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Niepodległości 42
(ulica) (numer)
052 35 35 100 052 35 15 199
(telefon) (fax)
ztkruszwica@ztkruszwica.pl www.ztkruszwica.pl
(e-mail) (www)
556-08-00-678 091279630
(NIP) (REGON)
d4n21qw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Tomasz Wika Członek Zarządu
2014-11-12 Jacek Michalak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n21qw

Podziel się opinią

Share
d4n21qw
d4n21qw