Trwa ładowanie...
d3b9o13
d3b9o13
espi

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (37/2014)

KRYNICKI RECYKLING S.A. - Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej (37/2014)
Share
d3b9o13
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Wpływ transzy środków z tytułu dotacji unijnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent?) z siedzibą w Olsztynie informuje, że otrzymał szóstą i ostatnią transzę płatności w ramach projektu ?Prace rozwojowe nad technologią automatycznej separacji ołowiu ze szkła opakowaniowego?, nr umowy UDA-POIG.01.04.00-18-002/11-00, w łącznej wysokości 182.221,15 zł, z czego 15% zostało wypłacone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w dniu 19 listopada br., a 85% transzy Emitent otrzymał z Ministerstwa Finansów w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada br. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 1.4 ?Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O przyznanym dofinansowaniu oraz podpisanej umowie o dofinansowanie i aneksie Emitent informował w raportach ESPI nr 44/2011, 58/2011 i 6/2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Iwaszkiewicza 48/23
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
739-33-40-652 519544043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Adam Krynicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b9o13

Podziel się opinią

Share
d3b9o13
d3b9o13