Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z odbiorcą (29/2014) - EBI

LABO PRINT - Zawarcie istotnej umowy z odbiorcą (29/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j
NEW CONNECT
Raport EBI nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie istotnej umowy z odbiorcą
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd LABO PRINT S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Poznaniu, informuje, że w dniu 09 grudnia 2014 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem zagranicznym z siedzibą w Holandii, istotnej umowy na wydruki materiałów reklamowych. Kontrahent, z którym Emitent współpracuje, zajmuje się sprzedażą bannerów z PCV, tekstyliów, folii, siatek i płyt. Emitent realizuje zamówienia na wydruki tego odbiorcy na podstawie pojedynczych zamówień, wykonywanych na indywidualnie ustalanych warunkach. W związku z realizacją kolejnego zamówienia łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem przekroczyła 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 2 ust. 2b) ppkt. a) i ppkt.b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Fryc Prezes Zarządu
Wiesław Niedzielski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j