Trwa ładowanie...
d3o1hcx
espi

LENTEX - Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy ...

LENTEX - Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 (18/2014)

Share
d3o1hcx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-20
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Rekomendacja Zarządu spółki zależnej Gamrat w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") zawiadamia, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki zależnej "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Gamrat") informację, zgodnie z którą Zarząd Gamrat, mając na uwadze obecną sytuację finansową Spółki oraz interes jej Akcjonariuszy, podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki Gamrat wypłaty dywidendy za rok 2013 w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku spółki Gamrat za rok obrotowy 2013 na kapitał zapasowy. Powyższy wniosek zostanie jednocześnie przedłożony Radzie Nadzorczej Gamrat celem jego oceny zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Barbara Trenda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3o1hcx

Podziel się opinią

Share
d3o1hcx
d3o1hcx