Trwa ładowanie...
dzao11g
espi

LENTEX - Wstępne wyniki za grudzień 2010 r. (7/2011)

LENTEX - Wstępne wyniki za grudzień 2010 r. (7/2011)
Share
dzao11g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wstępne wyniki za grudzień 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zakłady "LENTEX" S.A. informują, ze według wstępnych wyliczeń, łączny wynik z działalności za miesiąc grudzień jest o 0,5 tys. PLN lepszy w porównaniu do miesiąca grudnia 2009.Spółka informuje, że łączne przychody ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2010 wyniosły 14,8 tys. PLN co w porównaniu z przychodami zrealizowanymi w grudniu 2009?w wysokości 9,2 tys. PLN stanowi wzrost o60,97 %.Jednocześnie emitent informuje, że w roku 2011 nie będzie publikował wyników miesięcznych, tylko wymagane prawem raporty kwartalne, półroczne i roczne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Joanna Siempińska Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzao11g

Podziel się opinią

Share
dzao11g
dzao11g