Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (36/2014)

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Nabycie akcji Emitenta przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (36/2014)
Share
ds5tt4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm., dalej jako ?Ustawa?), Zarząd spółki pod firmą LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy otrzymał zawiadomienie od Pana Andrzeja Różyckiego, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25 listopada 2014 r. na skutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym nabył 981.965 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 20.621.265 zł. Otrzymana od Pana Andrzeja Różyckiego informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy, została sporządzona w dniu 26 listopada 2014 r. w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-021 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojciecha Korfantego 30
(ulica) (numer)
+48 71 345 40 57 +48 71 723 44 81
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-24-47-196 932803200
(NIP) (REGON)
ds5tt4a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Mariusz Ciepły Prezes Zarządu
2014-11-26 Urszula Jarzebowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a