Trwa ładowanie...
d36ue0d
d36ue0d
espi

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzo ...

LIVECHAT SOFTWARE S.A. - Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej (35/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d36ue0d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
LIVECHAT SOFTWARE S.A.
Temat
Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 ze zm., dalej jako ?Ustawa?), Zarząd spółki pod firmą LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. na podstawie art. 160 ust. 1 pkt. 1 Ustawy otrzymał zawiadomienie od Pana Grzegorza Bielowickiego, pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, w którym poinformował, że w dniu 25 listopada 2014 r. na skutek transakcji zawartej poza rynkiem regulowanym osoba blisko z nim związana, tj. spółka pod firmą THC Fund Management Ltd. z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087, Nikozja, Cypr, zbyła 2.936.405 akcji Spółki po cenie 21 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 61.664.505 zł. Otrzymana od Pana Grzegorza Bielowickiego informacja, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy, została sporządzona w dniu 26 listopada 2014 r. w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIVECHAT SOFTWARE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-021 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wojciecha Korfantego 30
(ulica) (numer)
+48 71 345 40 57 +48 71 723 44 81
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
899-24-47-196 932803200
(NIP) (REGON)
d36ue0d

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Mariusz Ciepły Prezes Zarządu
2014-11-26 Urszula Jarzebowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36ue0d

Podziel się opinią

Share
d36ue0d
d36ue0d