Trwa ładowanie...
d1rjl6u
espi

LPP - Aneks do znaczącej umowy (34/2014)

LPP - Aneks do znaczącej umowy (34/2014)
Share
d1rjl6u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 21 października 2013 roku pomiędzy LPP S.A. a Raiffeisen Bank Polska S.A. został podpisany aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 12 lipca 2002 roku ze zmianami. Na mocy postanowień tego aneksu określono łączny limit wykorzystania poszczególnych produktów do kwoty 230 mln zł. Limit ten może być wykorzystany w formie kredytów do kwoty 230 mln zł, w formie akredytyw do kwoty 230 mln zł, oraz w formie gwarancji do kwoty 230 mln zł. Umowę zawarto na warunkach rynkowych. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych LPP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
lpp@lpp.com.pl www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
d1rjl6u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2013-10-21 Hubert Komorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rjl6u

Podziel się opinią

Share
d1rjl6u
d1rjl6u