Trwa ładowanie...
d32s32b

LS TECH-HOMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 paździ...

LS TECH-HOMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 października 2013 r. (12/2013)

Share
d32s32b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LS TECH-HOMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 października 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 października 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna D. Rzadkowski, J. Stejskal, T. Janik). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski i dyskusja. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów
uchwał i inne wymagane dokumenty. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o NWZ.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ | | | | | | | | | |
| | NWZ - ogólna liczba akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | | | | | | | | | |
| | NWZ - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ | | | | | | | | | |
| | NWZ - formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | NWZ - pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | | | | | | | | | |
| | NWZ - pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne oraz spółki osobowe | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Leszek Surowiec Prezes Zarządu
2013-09-24 Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b