Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc

ŁSSE wzbogaciła się o niemal 23 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych

Nowe uzbrojone tereny inwestycyjne w Lućmierzu i Łodzi czekają na inwestorów na terenie Łódzkiej SSE. Działki o łącznej powierzchni niemal 23 ha są dostępne zarówno dla małych jak i dużych firm. Obecnie ŁSSE ma w sumie 324,5 ha wolnych terenów inwestycyjnych.
Share
d12wxpc

Łódzka SSE zakończyła uzbrajanie kompleksów przemysłowych położonych w Lućmierzu (gmina Zgierz) oraz w Łodzi przy ul. Telefonicznej.

Zdaniem prezesa Łódzkiej Strefy Tomasza Sadzyńskiego obecnie liczy się nie tylko lokalizacja, ale także odpowiednie przygotowanie terenu, bowiem dzięki temu inwestor może w krótkim czasie rozpocząć inwestycję. Infrastruktura techniczna to - jego zdaniem - jedno z głównych kryteriów, na podstawie których firmy podejmują decyzję o inwestycji w danym miejscu.

W Lućmierzu dostępne jest łącznie 10,5 ha terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy drodze krajowej nr 91, w odległości 4 km od autostrady A2 i węzła Emilia, gdzie w przyszłości połączą się trasy A2 i S14 (zachodnia obwodnica Łodzi).

d12wxpc

Drugi kompleks o łącznej powierzchni 12,25 ha znajduje się w Łodzi przy ul. Telefonicznej - wjazd od ulicy Stokowskiej. Leży on w pobliżu planowanego przecięcia autostrady A1 i ul. Brzezińskiej oraz około 15 km od skrzyżowania autostrad A1 i A2 w Strykowie.

Tereny te są w pełni uzbrojone, wyposażone w media i niezbędną infrastrukturę. W ramach projektu m.in. usunięto z nich kolizyjne napowietrzne linie energetyczne, które zostały zastąpione instalacją podziemną o wysokich parametrach. Na obu działkach powstał także układ drogowy wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

W nowopowstałych kompleksach przemysłowych dostępne są działki o pow. od 1 do ponad 12 ha. W zależności od indywidualnych potrzeb możliwe jest wydzielenie obszaru pod konkretny projekt inwestycyjny. "W przypadku obu terenów toczą się już rozmowy z potencjalnymi inwestorami" - powiedział PAP specjalista ds. Rozwoju i Strategii ŁSSE Michał Pstrucha.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Pochłonęła ponad 14 mln zł, z czego 5,3 mln zł to unijna dotacja.

d12wxpc

Ten rok był rekordowy dla Łódzkiej SSE po względem liczby wydanych zezwoleń dla inwestorów - w sumie wydano 36 zezwoleń, a firmy zadeklarowały utworzenie niemal 2400 nowych miejsc pracy i inwestycje na poziomie ponad 1,5 mld zł. Strefa prowadzi obecnie ponad 20 projektów inwestycyjnych, ale w tym roku nie planuje już wydania kolejnych zezwoleń.

Łódzka SSE zajmuje obecnie w sumie 1302 ha i składa się z 45 podstref w trzech województwach: łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Obecne posiada 324,5 ha wolnych terenów inwestycyjnych. Przez 17 lat istnienia wydała ponad 275 zezwoleń na działalność, a firmy zrealizowały lub zapowiedziały inwestycje o wartości ponad 11,5 mld zł. Powstało lub ma powstać dzięki nim ponad 30 tys. miejsc pracy. Najsilniejsze branże obecne w strefie to: AGD, kosmetyczno-farmaceutyczna, IT oraz motoryzacyjna. W tym roku ŁSSE została uznana za najlepszą strefę dla małych i średnich przedsiębiorstw w Europie w rankingu Global Freezones of the Year 2014 fDi Magazine - pisma z grupy Financial Times.

Na terenach objętych statusem Łódzkiej SSE przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy publicznej w wysokości do 55 proc. kosztów inwestycji lub dwuletnich kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy. Pomoc publiczna jest realizowana w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z którego korzysta inwestor, aż do momentu wyczerpania całej puli kwoty przeznaczonej na ten typ pomocy (najpóźniej do 2026 r.). Jej poziom zależy od wielkości przedsiębiorstw oraz kosztów kwalifikowanych inwestycji i wynosi od 1 lipca 2014 r. - 35 proc. dla dużych przedsiębiorstw, 45 proc. dla średnich i 55 proc. dla małych firm.

Do kosztów kwalifikowanych inwestycji zalicza się: wydatki na zakup gruntu, budowli i budynków, na wyposażenie obiektów, wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, wydatki z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli. Okres najmu lub dzierżawy musi trwać co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji. Koszty kwalifikowane z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy to dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników brutto.

Podstawowymi warunkami działania w Łódzkiej SSE są: inwestycja o wartości minimum 100 tys. euro, prowadzenie działalności przez minimum 5 lat (3 lata dla małych i średnich przedsiębiorstw) i utrzymanie poziomu zatrudnienia przez 5 lat (3 lata dla małych i średnich przedsiębiorstw).

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc