Trwa ładowanie...
d2ipdv3
d2ipdv3
espi

LST CAPITAL S.A. - Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organ...

LST CAPITAL S.A. - Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organizowanym przez NCBiR (34/2013)
Share
d2ipdv3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozytywna ocena wniosku spółki zależnej BALTIC CERAMICS S.A. w konkursie organizowanym przez NCBiR | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 24 października 2013 roku spółka zależna od Emitenta, BALTIC CERAMICS S.A. ("Spółka") poinformowała o zakwalifikowaniu wniosku Spółki złożonego w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR") w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + do oceny merytorycznej II stopnia. Celem projektu Spółki pn. Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych jest zaprojektowanie, przygotowanie i uruchomienie pilotażowej linii produkcyjnej proppantów ceramicznych, produktów niezbędnych w technologii szczelinowania podczas wydobycia gazu łupkowego, a następnie przetestowanie produktu w warunkach rzeczywistych. Wnioskowana przez Spółkę kwota dofinansowania wynosi 7 075 820,00 zł, co stanowi 45% wartości całego projektu. W ramach oceny merytorycznej II stopnia Spółka
zaprezentuje projekt przed Panelem Ekspertów, który jest ostatnim etapem w procesie uzyskania dofinansowania. Po ocenie wszystkich projektów, które zostały dopuszczone do Panelu zostanie utworzona lista rankingowa projektów, które otrzymają dofinansowanie. * BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%). Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku). Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są
transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%. BALTIC CERAMICS uzyskał dwie dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. Po przejęciu projektu BALTIC CERAMICS przez IN POINT S.A. dotychczasowi większościowi akcjonariusze BALTIC CERAMICS, LST CAPITAL S.A. oraz LZMO S.A. długoterminowo zachowają kontrolę nad projektem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LST CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lstcapital.com www.lstcapital.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Dariusz Janus Prezes Zarządu
2013-10-24 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ipdv3

Podziel się opinią

Share
d2ipdv3
d2ipdv3