Trwa ładowanie...
d245g3j

Luty drugim miesiącem z rzędu poprawy optymizmu konsumentów - Ipsos

22.02. Warszawa (PAP) - Lutowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) drugi miesiąc z rzędu notuje wzrost. Optymizm wzrósł o prawie 4 pkt osiągając poziom 80 pkt. Wzrost...

Share
d245g3j

22.02. Warszawa (PAP) - Lutowy pomiar Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK) drugi miesiąc z rzędu notuje wzrost. Optymizm wzrósł o prawie 4 pkt osiągając poziom 80 pkt. Wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika - wynika z opublikowanych w piątek badań Ipsos.

"Zgodnie z wynikami sondażu w lutym br. 21 proc. Polaków uważało, że sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku (jest to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do zeszłego miesiąca)" - napisano w komentarzu do badania.

"Zdecydowanie mniej Polaków obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych 12 miesiącach - w grudniu 2012 obawy zgłaszało 48 proc. badanych, w styczniu 2013 - 42 proc. a w lutym 2013 już 37 proc." - dodano.

Ipsos podaje, że w lutowym pomiarze wzrost zaobserwowano we wszystkich składowych wskaźnika WOK.

d245g3j

"Największy wzrost zanotowano na składowej wskaźnika WOK związanej z oczekiwaniami co do przyszłości (wzrost o prawie 9 pkt). Ocena Klimatu Gospodarczego, czyli ocena bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian, w stosunku do stycznia wzrosła aż o 5 pkt uzyskując wynik 66,63 pkt" - podano w raporcie.

Nieznacznie wzrósł Wskaźnik Bieżący, odnoszący się zarówno do oceny obecnej sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych.

"W styczniowym pomiarze wartość wskaźnika wynosiła 65,77 pkt, podczas gdy w lutym - 66,53 pkt" - podał Ipsos.

"Połowa Polaków jest zdania, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy pogorszyła się (wyniki taki sam jak przed miesiącem), natomiast nieco więcej z nas jest zdania, że sytuacja uległa poprawie (w styczniu tego zdania było 6 proc. Polaków, podczas gdy w lutym 9 proc.)" - dodano.

d245g3j

W lutowym pomiarze wskaźnik Skłonności do Zakupów wyniósł 88,61 pkt., co stanowi wzrost w porównaniu ze styczniem o 3 pkt.

"Zwiększył się odsetek Polaków uważających, że za 12 miesięcy sytuacja materialna ich gospodarstw domowych ulegnie poprawie. W styczniu br. taką opinię wyrażało 15 proc. respondentów, podczas gdy w lutym już 18 proc." - napisano.

Z badań wynika, że te optymistyczne oceny Polaków przekładają się również na duży wzrost Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości - w stosunku do stycznia wzrósł on o 8 pkt osiągając poziom 88,28 pkt.

"14 proc. z nas jest zdania, że aktualnie jest dobry moment na kupowanie dóbr trwałego użytku (bez zmian w stosunku do stycznia). Wzrósł odsetek Polaków deklarujących, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy uda się odłożyć jakieś pieniądze: w styczniowym pomiarze tego zdania było 14 proc. Polaków, podczas gdy w lutym 16 proc." - napisano.

d245g3j

"Polacy optymistycznie podchodzą do poziomu inflacji: więcej z nas jest zdania że będzie ona spadać niż rosnąć. Zmniejszył się także, w porównaniu do styczniowego pomiaru, odsetek Polaków obawiających się wzrostu bezrobocia: w styczniu takie obawy sygnalizowało 57 proc. respondentów, podczas gdy w lutym 51 proc." - dodali autorzy badania.

Poniżej wskaźniki (w pkt):

I'13 II'13 zmiana

Wskaźnik
Optymizmu
Konsumentów: 76,01 79,82 3,81

d245g3j

Klimat
Gospodarczy: 61,61 66,63 5,03

Skłonność
do Zakupów: 85,62 88,61 3,00

Wskaźnik
Bieżący 65,77 66,53 0,76

Wskaźnik
Oczekiwań 79,66 88,28 8,62

Wskaźnik Optymizmu Konsumentów Ipsos może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ostatni pomiar oparty jest na wynikach badania przeprowadzonego między 6-13 stycznia 2013 roku na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1007 Polaków, którzy ukończyli 15 lat.(PAP)

bg/ jtt/

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j