Trwa ładowanie...
dlvsti6

LZMO Spółka Akcyjna - Powołanie Emitenta do członkostwa w komitecie normalizacyjnym (9/2015) - EBI

LZMO Spółka Akcyjna - Powołanie Emitenta do członkostwa w komitecie normalizacyjnym (9/2015)

Share
dlvsti6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Emitenta do członkostwa w komitecie normalizacyjnym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku (?LZMO?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 r. do Spółki wpłynęła informacja od Prezesa Zarządu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego o powołaniu LZMO na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy s dnia 12 września 2092 r. o normalizacji z dniem 10 lutego 2015 r. na członka Komitetu Technicznego nr 318 ds. Kominów (?KT ds. Kominów?). LZMO poprzez członkostwo w KT ds. Kominów będzie istotnie zaangażowane z zagadnienia normalizacyjne w swojej branży. KT ds. Kominów powstał w maju 2014 r. i jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z Komitetem Technicznym CEN/TC 166 Chimneys w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym. KT ds. Kominów obejmuje swoim zakresem m.in. systemy kominowe z ceramicznymi kanałami wewnętrznymi oraz ceramiczne obudowy systemów kominowych. Do zadań KT ds. Kominów należy przede wszystkim opiniowanie i uzgadnianie stanowisk krajowych do norm europejskim opracowywanych w Komitecie Technicznym CEN/TC 166, jak również opracowaniem ich wersji polskich. Cele
prac KT ds. Kominów obejmują głównie organizację i koordynację procesów normalizacyjnych oraz wdrażanie nowych i aktualizowanych norm PN-EN do stosowania w Polsce. Członkowie Komitetu mają wpływ zarówno na program prac Komitetu, jak i na treść opracowywanych krajowych i europejskich dokumentów normalizacyjnych oraz na opracowywanie norm własnych. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlvsti6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Artur Sławiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlvsti6

Podziel się opinią

Share
dlvsti6
dlvsti6