Trwa ładowanie...
d4dg1l2
espi

M.W. TRADE - Akceptacja rekomendacji ws. wypłaty dywidendy (14/2014)

M.W. TRADE - Akceptacja rekomendacji ws. wypłaty dywidendy (14/2014)

Share
d4dg1l2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akceptacja rekomendacji ws. wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 20 marca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie wypłaty części wypracowanego przez Emitenta w 2013 roku zysku netto (Zysk) w formie dywidendy. Rada Nadzorcza uznała, że zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku 2013 powinien, w ocenie Rady Nadzorczej, zostać podzielony w następujący sposób: 1. kwota: 6.959.085,20 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych 20/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy; 2. kwota: 7.087.320,03 (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 03/100) - na kapitał zapasowy. Zarząd M.W. Trade SA wskazuje, że niniejszy wniosek zostanie skierowany do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie (aktualizacja rb 10/2014) w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dg1l2

| | | M. W. TRADE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 16 95 167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2014-03-20 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dg1l2

Podziel się opinią

Share
d4dg1l2
d4dg1l2