Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

M.W. TRADE - Emisja obligacji (102/2011)

M.W. TRADE - Emisja obligacji (102/2011)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 102 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 24.10.2011 roku Emitent przeprowadził emisję Obligacji na okaziciela serii K/2011. Środki pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej. Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Emitent wyemitował Obligacje serii K/2011 o łącznej wartości 33,4 mln PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji serii K/2011 wynosi 100 PLN. Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji. Obligacje serii K/2011 oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stałą marżę. Oprocentowanie wypłacane jest po każdym kwartalnym okresie odsetkowym. Obligacje serii K/2011 zostaną wykupione w terminie 3 lat od daty emisji. Obligacje serii K/2011 nie uprawniają do żądania świadczenia niepieniężnego od Emitenta. Obligacje te nie są
zabezpieczone. Obligacje nie mają formy dokumentu oraz zostały wpisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust.2 Ustawy o Obligacjach. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wg opublikowanego sprawozdania niezbadanego przez audytora na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. drugiego kwartału 2011 roku, wynosi 293,9 mln PLN. Emitent planuje zwiększać wartość zobowiązań poprzez emisje dłużnych papierów wartościowych, w celu dalszego pozyskiwania kapitału. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | M. W. TRADE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M.W. TRADE | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-317 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 125/200 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 20 50 | | 71 790 20 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@mwtrade.pl | | www.mwtrade.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-16-95-167 | | 933004286 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2011-10-25 Urszula Głogowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh