Trwa ładowanie...
dbqraum
espi

M.W. TRADE - Ustanowienie zastawu (27/2014)

M.W. TRADE - Ustanowienie zastawu (27/2014)
Share
dbqraum

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M.W. TRADE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 14 kwietnia 2014 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego (z 9 kwietnia 2014 roku) o wpisie do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na wierzytelnościach Emitenta wobec jego dłużników. Powyższa czynność została wykonana pod zabezpieczenie umowy kredytowej z 11 marca 2013 roku, zawartej między Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Warszawie (obecnie FM Bank PBP SA z siedzibą w Warszawie, dalej Bank) a Spółką, aneksowanej 26 marca 2014 roku (vide raport bieżący 19/2014 oraz 20/2013). Zgodnie z comiesięczną kalkulacją, na koniec marca 2014 roku całkowita wartość ewidencyjna projektów objętych zastawem wyniosła 19,36 mln złotych (jej przyrost w stosunku do kwoty komunikowanej w raporcie bieżącym 40/2013 przekroczył 1 mln euro). Między M.W. Trade SA a Bankiem nie występują jakiekolwiek powiązania, prócz biznesowych. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2014-04-14 Maciej Mizuro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbqraum

Podziel się opinią

Share
dbqraum
dbqraum