Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq
espi

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (73/2014)

M.W. TRADE - Zawarcie umowy znaczącej (73/2014)
Share
d4ifmqq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
M.W. TRADE
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 17 listopada 2014 roku wpłynęła do Spółki podpisana przez drugą stronę - Jednostkę Medyczną (JM) ? umowa (Umowa). Wartość Umowy wyniosła 15,00 mln zł, przekroczyła poziom 10% kapitałów własnych Emitenta i spełniła kryterium uznania transakcji za umowę znaczącą. Umowa zawarta między JM a konsorcjum w składzie: Spółka oraz Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie - datowana na 31 października 2014 roku - ustala zasady udzielenia JM pożyczki oraz spłaty zobowiązania. W Umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, a jej szczegółowe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w transakcjach tego typu. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

M. W. TRADE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
M.W. TRADE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-317 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 125/200
(ulica) (numer)
71 790 20 50 71 790 20 55
(telefon) (fax)
relacje_inwestorskie@mwtrade.pl www.mwtrade.pl
(e-mail) (www)
897 16 95 167 933004286
(NIP) (REGON)
d4ifmqq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Rafał Wasilewski Prezes Zarządu
2014-11-17 Dariusz Strojewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq