Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

M10 S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% (12/2014)

M10 S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% (12/2014)
Share
d27ic6z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M10 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Filipa Pałęzy w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późniejszymi zmianami). Pan Filip Pałęza poinformował, iż w dniu 10 kwietnia 2014 roku zbył w transakcjach giełdowych 900.005 (słownie: dziewięćset tysięcy pięć) akcji Emitenta. Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Pan Filip Pałęza posiadał 900.005 (słownie: dziewięćset tysięcy pięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 900.005 (słownie: dziewięćset tysięcy pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu powyższej transakcji, na dzień sporządzenia zawiadomienia, Pan Filip Pałęza nie
posiada akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Krzysztof Przezak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z