Trwa ładowanie...
d42h04c

M10 S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% (9/2014)

M10 S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% (9/2014)

Share
d42h04c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M10 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 marca 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Michelson Investments Limited w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późniejszymi zmianami). Michelson Investments Limited poinformował, iż w dniu 18 marca 2014 roku zbył w transakcjach giełdowych 3 603 499 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta. Przed dokonaniem wyżej wymienionej transakcji Michelson Investments Limited posiadał 3 603 499 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowiło 20,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 3 603 499 (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowiło 20,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Na dzień sporządzenia zawiadomienia Michelson Investments Limited nie posiada akcji Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

| | | M10 SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | M10 S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 98-220 | | Zduńska Wola | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Getta Żydowskiego | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 43 88 109 44 | | +48 43 88 109 44 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@m10sa.pl | | www.m10sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 829-17-32-395 | | 101068296 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Przezak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42h04c

Podziel się opinią

Share
d42h04c
d42h04c