Trwa ładowanie...
ditqf3v

MACRO GAMES - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. (3/2015) - EBI

MACRO GAMES - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. (3/2015)

Share
ditqf3v

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Spółki Macro Games S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Macro Games S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu, informuje iż w dniu 19 lutego 2015 roku otrzymał od IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w siedzibą w Warszawie zawiadomienie o następującej treści: ?Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?] IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. zawiadamia o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w spółce Macro Games S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku zbycia akcji spółki w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku NewConnect. Transakcja sprzedaży akcji w liczbie 10.000 sztuk została dokonana w dniu 17 lutego 2015 r. Po zbyciu akcji, IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. posiada 776.485 akcji spółki Macro Games S.A. dających 776.485 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,959% kapitału zakładowego oraz 4,959% w ogólnej liczbie głosów w Macro Games S.A. Przed zbyciem akcji IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. posiadało 786.485 akcji spółki Macro Games S.A. dających
786.485 glosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,023% kapitału zakładowego oraz 5,023% w ogólnej liczbie głosów w Macro Games S.A. Nie występują podmioty zależne od IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej.? Podstawa prawna:§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ditqf3v

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Kurek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ditqf3v

Podziel się opinią

Share
ditqf3v
ditqf3v