Trwa ładowanie...
d4n576k
d4n576k
espi

MADKOM - Nabycie udziałów w spółce z branży IT (2/2015) - EBI

MADKOM - Nabycie udziałów w spółce z branży IT (2/2015)
Share
d4n576k

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie udziałów w spółce z branży IT | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Madkom SA informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. zawarł umowę nabycia 1124 udziałów co stanowi 51% ogółu udziałów w spółce Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. (CIS) z siedzibą w Gdyni. Zawarta umowa jest realizacją postanowień podpisanego listu intencyjnego, o którym Emitent informował w RB 61/2014 z dnia 22.12.2014 r. CIS jest twórcą i właścicielem aplikacji internetowej Hotel Data (www.hoteldata.eu), która oferuje swoim klientom zestaw narzędzi analitycznych do rachunkowości zarządczej służących do analizy finansowej, zarządzania przychodami (Revenue Management), planowania (Budgeting) oraz monitorowania działalności obiektów hotelowych, a także obiektów z branży usług medycznych. Zarząd Emitenta szacuje, że nabycie udziałów w nowym podmiocie pozwoli na dywersyfikację struktury przychodów Madkom S.A. Dokonana transakcja jest również zbieżna z planami inwestycyjnymi związanymi z ekspansją na kolejne obszary IT, w tym także z inwestycją w rynek oprogramowania dla sektora służby zdrowia. Emitent
zamierza aktywnie uczestniczyć w rozwoju produktu Hotel Data i jego komercjalizacji na rynku krajowym oraz zagranicznym. Pozostałymi udziałowcami Spółki CIS są Pan Andrzej Rybicki (550 udziałów co stanowi 25% ogółu udziałów) ? pomysłodawca i założyciel Spółki oraz Agencja Rozwoju Pomorza S.A (528 udziałów co stanowi 24% ogółu udziałów), który pełnił rolę inwestora kapitałowego w okresie rozwoju produktu. Spółka dokonała inwestycji ze środków własnych, strony zobowiązały się do zachowania kwoty transakcji w poufności. Z dniem 19 stycznia 2015r. na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki CIS został powołany Grzegorz Szczechowiak. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Szczechowiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n576k

Podziel się opinią

Share
d4n576k
d4n576k