Trwa ładowanie...
d365g13
d365g13
espi

MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (138/2013)

MAGELLAN S.A. - Podpisanie umowy kredytowej (138/2013)
Share
d365g13
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 138 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
MAGELLAN S.A.
Temat
Podpisanie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 28 października 2013 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie datowanej na dzień 25.10.2013 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 20.000 tys. PLN. Limit kredytowy dostępny jest w okresie do dnia 23 października 2014 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach kredytowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-330 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piłsudskiego 76
(ulica) (numer)
42 272 31 00 42 272 31 01
(telefon) (fax)
magellan@magellan.pl www.magellansa.pl
(e-mail) (www)
947-18-00-271 471987671
(NIP) (REGON)
d365g13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu
2013-10-28 Urban Kielichowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d365g13

Podziel się opinią

Share
d365g13
d365g13