Trwa ładowanie...
d2gsihe

MAGELLAN S.A. - Przyjęcie Uchwały w sprawie polityki dywidendy (27/2014)

MAGELLAN S.A. - Przyjęcie Uchwały w sprawie polityki dywidendy (27/2014)

Share
d2gsihe

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przyjęcie Uchwały w sprawie polityki dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Magellan S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o podjęciu w dniu 21 marca 2014 r. uchwały dotyczącej przyjęcia polityki dywidendy Spółki. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację finansową Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej ("Grupa") Zarząd Spółki zamierza w przyszłości rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% jednostkowego zysku netto Spółki Magellan S.A. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych Spółki, rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji Rady Nadzorczej. Wysokość rekomendowanej dywidendy w latach przyszłych uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju Grupy oraz uwzględniać będzie bezpieczeństwo finansowe Grupy rozumiane jako utrzymanie relacji długu odsetkowego do kapitałów własnych na poziomie dopasowanym do sytuacji na rynkach finansowych. Polityka dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału jednostkowego zysku netto Spółki za rok
obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki zwróci się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zatwierdzenie uchwalonej w dniu 21 marca 2014 roku Polityki Dywidendy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gsihe

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-330 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piłsudskiego | | 76 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 272 31 00 | | 42 272 31 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | magellan@magellan.pl | | www.magellansa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2014-03-21 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gsihe

Podziel się opinią

Share
d2gsihe
d2gsihe