Trwa ładowanie...
d4fji33

MAGELLAN S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 (3/2011)

MAGELLAN S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 (3/2011)

Share
d4fji33

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAGELLAN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Magellan S.A. informuje, że raporty okresowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Magellan S.A. w roku 2011 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:1. Skonsolidowane raporty kwartalne:­ za I kwartał 2011?13 maja 2011 roku,­ za III kwartał 2011?14 listopada 2011 roku.2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku?31 sierpnia 2011 roku.3. Jednostkowy raport roczny za rok 2010?21 marca 2011 roku.4. Skonsolidowany raport roczny za rok 2010?21 marca 2011 roku.Jednocześnie Zarząd Magellan S.A. informuje, iż na podstawie § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku.Ponadto Zarząd Magellan S.A. oświadcza, iż jednostkowe i skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne nie będą przekazywane odrębnie, lecz,
tak jak w roku ubiegłym, kwartalna informacja finansowa Magellan S.A. będzie zamieszczana w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy, natomiast półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki będzie zamieszczone w skonsolidowanym raporcie półrocznym.Podstawa prawna: § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

| | | MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAGELLAN S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 90-057 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza 85/87 | | 85/87 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 42 637 17 90 | | 42 637 08 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zofia.jaruga@magellan.pl | | www.magellan.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 947-18-00-271 | | 471987671 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu
2011-01-11 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fji33

Podziel się opinią

Share
d4fji33
d4fji33