Trwa ładowanie...
d4byqnn

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A....

MAKARONY POLSKIE S.A. - Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A. (39/2010)

Share
d4byqnn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do znaczących umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku spółka Makarony Polskie S.A. zawarła w trybie korespondencyjnym z Fortis Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2009 roku zmieniający termin wymagalności tego zobowiązania z dnia 28 grudnia 2011 roku na dzień 28 czerwca 2012 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.O zaciągnięciu tego zobowiązania Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.Jednocześnie Zarząd Spółki Makarony Polskie S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej?Stoczek Sp. z o.o. z siedzibą w Stoczku Łukowskim informację o zawarciu przez tę spółkę w trybie korespondencyjnym aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 grudnia 2009 roku
zmieniającego termin wymagalności zaciągniętego zobowiązania z dnia 28 grudnia 2011 oku na dzień 28 czerwca 2012 roku. Pozostałe warunki umowy kredytu pozostały bez zmian.O zaciągnięciu tego zobowiązania przez Stoczek Sp. z o.o. spółka Makarony Polskie S.A. informowała w komunikacie bieżącym nr 44/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.Łączna wartość wszystkich potencjalnych zobowiązań kredytowych spółek Grupy Makarony Polskie wobec Fortis Banku S.A. na dzień niniejszej publikacji wynosi 6,1 mln zł, z czego saldo aktualnego zadłużenia kapitałowego wynosi 6,0 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Krzysztof Rubak Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Marek Feruś Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn