Trwa ładowanie...
d3zpf75

MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? na ...

MAKARONY POLSKIE S.A. - Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? nabycie znacznego pakietu akcji (4/2015)

Share
d3zpf75

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji - informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie ? nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka Makarony Polskie SA działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 13 lutego 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Bewa Sp. z o.o. (następca prawny T.G. BEWA Sp. z o.o.) dot.: ujawnienia stanu posiadania akcji spółki publicznej Makarony Polskie SA. Bewa Sp. z o.o. poinformowała, iż w wyniku nabycia w dniu 9 lutego 2015 roku 200.000 akcji spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Bewa Sp. z o.o. udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie Bewa Sp. z o.o. poinformowała, że: 1) do dnia 9 lutego 2015 roku posiadała 1.238.955 akcji Makarony Polskie SA stanowiących 13.39% kapitału zakładowego Spółki oraz 1.238.955 głosów z tych akcji stanowiących 13.39% ogólnej liczby głosów Spółki; 2) aktualnie posiada 1.438.955 akcji
Makarony Polskie SA stanowiących 15.55% kapitału zakładowego Spółki oraz 1.438.955 głosów z tych akcji stanowiących 15.55% ogólnej liczby głosów Spółki; 3) podmioty zależne od Bewa Sp. z o.o. nie posiadają akcji Spółki; 4) Bewa Sp. z o.o. nie zawarła i nie jest stroną umowy z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zpf75

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Grażyna Kozielec Prokurent
2015-02-13 Beata Majewska-Karp Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zpf75

Podziel się opinią

Share
d3zpf75
d3zpf75