Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

MAKOLAB - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Ne ... - EBI

MAKOLAB - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji MakoLab S.A. (38/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j
NEW CONNECT
Raport EBI nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji MakoLab S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki MakoLab S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 1386/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?Giełda?) w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki MakoLab S.A., Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Zieliński Prezes Zarządu
Mirosław Sopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j