Trwa ładowanie...
d1y28k8

MARVIPOL S.A. - Raport roczny R 2013

MARVIPOL S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1y28k8
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Aktywa razem 659424 615781 159005 150624
Aktywa trwałe 242187 250180 58398 61196
Aktywa obrotowe 417237 365601 100607 89428
Pasywa razem 659424 615781 159005 150624
Kapitał własny 208493 172634 50273 42227
Zobowiązania długoterminowe 273146 235833 65863 57686
Zobowiązania krótkoterminowe 177785 207314 42869 50710
Przychody netto ze sprzedaży i pozostałe 180855 52598 42948 12603
Koszty sprzedaży (157984) (50534) (37517) (12108)
Zyski z inwestycji 20328 23037 4827 5520
Zysk na działalności operacyjnej 43199 25101 10259 6014
Koszty finansowe netto (23190) (23231) (5507) (5566)
Zysk przed opodatkowaniem 20009 1870 4752 448
Podatek dochodowy (876) 2650 (208) 635
Zysk netto za rok obrotowy 19133 4520 4544 1083
I - VII: pozycje bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku.VIII - XV: pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListZarzadudoSF2013.pdf List Zarządu do Interesariuszy
OswiadczeniaZarzadudojednostkowegoSF_2013.pdf Oświadczenia Zarządu
OpiniaiRaportMarvipol2013.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta
Marvipol-jednostkoweSF2013.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
Marvipol-sprawozdaniezdzialalnosci_2013.pdf Sprawozdanie z działalności

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | MARVIPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MARVIPOL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 536 50 00 | | +48 22 536 50 01 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gpw@marvipol.pl | | www.marvipol.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-12-11-046 | | 011927062 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mariusz Wojciech Książek Prezes Zarządu
2014-03-21 Paweł Szymański Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marcin Dąbrowski Członek Zarządu
2014-03-21 Mariusz Poławski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Beata Cukrowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8