Trwa ładowanie...
d4msx0z

MAXIMUS - Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości. (9/2015) - EBI

MAXIMUS - Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości. (9/2015)

Share
d4msx0z
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja dotycząca nabycia aktywów o istotnej wartości.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2015 roku Spółka nabyła 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji spółki akcji banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa. Nabycie akcji banku PKO BP S.A. stanowi nabycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 324.786,45 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 45/100) tj. około 13,5% wartości kapitału własnego Emitenta. § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4msx0z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4msx0z

Podziel się opinią

Share
d4msx0z
d4msx0z