Trwa ładowanie...
d2uedbt
d2uedbt
espi

MAXIMUS - Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z ich scaleniem (33/2014) - EBI

MAXIMUS - Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z ich scaleniem (33/2014)
Share
d2uedbt

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 33 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawieszenie obrotu akcjami Spółki w związku z ich scaleniem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "MAXIMUS" S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 3 listopada 2014 roku podjął Uchwałę nr 1236/2014 w sprawie zawieszenia na rynku New Connect obrotu akcjami Emitenta w związku z przeprowadzaniem procesu scalania akcji Spółki. Na podstawie §11 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu ASO, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Spółki, oznaczonymi kodem " PLMAXMS00010", począwszy od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 21 listopada 2014 r. (włącznie). Zlecenia maklerskie na akcje Emitenta, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 6 listopada 2014 r.(włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uedbt

Podziel się opinią

Share
d2uedbt
d2uedbt