Trwa ładowanie...
d1vupfg

MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania (7/2014)

MAXIMUS - Zmiana stanu posiadania (7/2014)

Share
d1vupfg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MAXIMUS
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że otrzymał w dniu 13 marca 2014 r. od Pani Izabela Stodulska Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku transakcji sprzedaży: - w dniu 12.03.2014 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji MAXIMUS S.A., udział ogólnej liczby głosów zmniejszył się o 1,47%. Przed wyżej wymienioną transakcją posiadałam 275.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji MAXIMUS S.A. W wyniku zawarcia transakcji sprzedaży na sesji zwykłej na rynku NewConnect w dniu 12.03.2014 roku Pani Izabela Stodulska nie posiada żadnych żadnych akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Grzegorz Lorek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg