Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

MCI - Informacja od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie i ...

MCI - Informacja od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej ?Ustawa?). (54/2014)
Share
ds5tt4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Informacja od osoby zobowiązanej z mocy art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej ?Ustawa?).
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 25 listopada 2014 roku, Spółka otrzymała informację przekazaną na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy od Tomasza Czechowicz. Pełna treść wyżej wymienionej informacji stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Raportu.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik numer 1.pdf Informacja przekazana przez Tomasza Czechowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawskie Centrum Finansowe ul. Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 540 73 80 22 540 73 81
(telefon) (fax)
office@mci.pl www.mci.pl
(e-mail) (www)
899-22-96-521 932038308
(NIP) (REGON)
ds5tt4a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Tomasz Czechowicz Wiceprezes Zarządu
2014-11-26 Ewa Ogryczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a