Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

MEDIATEL - Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgr ... - EBI

MEDIATEL - Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 17 listopada 2014 roku (2/2014)
Share
d3irv0s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zasady "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 17 listopada 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje o niestosowaniu w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 17 listopada 2014 roku, zasad ładu korporacyjnego odnoszących się do wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej (zasada nr I. 1, zasada nr I.12, zasada nr II 1.9a, zasada nr IV.10) zawartych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW?, stanowiących załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 21 listopada 2012 roku. Zasady te dotyczą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Ponadto zgodnie
z powyższymi zasadami Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie umożliwiają akcjonariuszom aktywnego uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zważywszy na wysokie koszty i ryzyka a także małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższych rekomendacji. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania przedmiotowych zasad w przyszłości. Podstawa prawna: § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s