Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

MEDIATEL - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (31/2014)

MEDIATEL - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną (31/2014)
Share
d31m8t7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.). oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 89/2013 opublikowanego w dniu 9 grudnia 2013 roku przez spółkę HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym spółka zależna ? HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej ?HAWE Telekom?) zawarła z VECTRA Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Vectra?) umowę o świadczenie usługi kolokacji (dalej ?Umowa?). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez HAWE Telekom na rzecz Vectra usług kolokacji w obiektach HAWE Telekom. Umowa została zawarta na okres 20 (dwudziestu) lat, jej minimalna wartość w okresie obowiązywania umowy wynosi 5,86 miliona złotych netto. W ramach podpisanej umowy Vectra jest
uprawniona do składania zamówień dotyczących usług dodatkowych nie objętych wartością umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa nie powoduje powstania dla Spółki kar umownych ani zobowiązań finansowych odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zawarcie przedmiotowej Umowa świadczy o rosnącym zapotrzebowaniu operatorów telekomunikacyjnych na wykorzystanie infrastruktury posiadanej przez HAWE Telekom, a tym samym potwierdza znaczącą pozycję spółki na rynku telekomunikacyjnym. Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MEDIATEL SA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIATEL Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-613 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tytusa Chałubińskiego 8
(ulica) (numer)
22 377 40 00 22 377 45 00
(telefon) (fax)
investor@mediatel.pl www.mediatel.pl
(e-mail) (www)
526-03-02-640 012512021
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Marcin Kubit Prezes Zarządu
2014-11-17 Marek Nowakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7