Trwa ładowanie...
d48jzdp
d48jzdp
espi

MEGA SONIC - Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta (62/2014) - EBI

MEGA SONIC - Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta (62/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48jzdp
NEW CONNECT
Raport EBI nr 62 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-10
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rezygnacja z funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 09 grudnia 2014 roku otrzymał oświadczenie Pana Marcina Długołęckiego o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Decyzja o rezygnacji podjęta została wobec spodziewanego obsadzenia zwalnianej funkcji przez przedstawiciela inwestora strategicznego. Pan Marcin Długołęcki pozostaje w Spółce na stanowisku Dyrektora Generalnego. Zarząd Emitenta niniejszym dziękuje Panu Marcinowi Długołęckiemu za dotychczas okazane zaangażowanie na stanowisku Wiceprezesa i pozytywny wpływ na rozwój Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Andrzej Gluza Prezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Gluza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48jzdp

Podziel się opinią

Share
d48jzdp
d48jzdp