Trwa ładowanie...
d1wlqt1
d1wlqt1
espi

MEGA SONIC - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta (52/2014) - EBI

MEGA SONIC - Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta (52/2014)
Share
d1wlqt1
NEW CONNECT
Raport EBI nr 52 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa z jednym z operatorów usług pocztowych w Polsce, której przedmiotem jest dostawa radiowych urządzeń skanujących. Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 31 grudnia 2014 r. Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 1 368 880,00 zł netto (1 683 722,40 zł brutto). Zarząd uznał umowę za istotną z uwagi na jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta oraz jego perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, transakcja wpłynie pozytywnie na przychody nie tylko w postaci wynagrodzenia należnego Spółce na podstawie wskazanej umowy, ale ze względu na możliwą długofalową współpracę z tym kontrahentem. Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Gluza Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wlqt1

Podziel się opinią

Share
d1wlqt1
d1wlqt1