Trwa ładowanie...
dsocbm8

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (7/2014)

MERCATOR MEDICAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny (7/2014)

Share
dsocbm8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MERCATOR MEDICAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mercator Medical S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2014 r. otrzymał informację o zawarciu w dniu 20 marca 2014 r. umowy ubezpieczenia pomiędzy podmiotem zależnym, tj. Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Rattaphum, Tajlandia, ("MMT") i Bangkok Insurance Public Company Limited z siedzibą w Bangkoku, Tajlandia ("BIPC"). Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie polisy obejmuje szkody spowodowane przez pożar, piorun, eksplozje, wichury, trzęsienia ziemi, strajki i zamieszki, umyślne czyny osób trzecich, samozapłon, wodę, uderzenie pojazdów, samolotów, dym, pożar lasu oraz inne zdarzenia podobne i nie wyłączone wprost z ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe m.in. w zlokalizowanych na nieruchomości należącej do MMT: budynkach wraz z ogrodzeniami i bramami, instalacją doprowadzającą wodę i wyposażeniem, maszynach i innych urządzeniach, instalacjach elektrycznych, systemach komunikacyjnych i komputerowych oraz zapasach surowców, półproduktów i finalnych
produktów. Łączna suma ubezpieczenia wynosi 341.000.000 THB, tj. 32.122.200,00 zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia umowy, a tym samym przekroczyła 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, co stanowi podstawę uznania umowy za umowę znaczącą. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 20 marca 2014 r. do 20 marca 2015 r. Beneficjentem umowy jest CIMB Thai Bank Public Co. Ltd., zabezpieczenie zostało ustanowione w celu ochrony praw Banku wynikających z udzielonych MMT kredytów. Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsocbm8

| | | MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MERCATOR MEDICAL S.A. | | przemysł chemiczny | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-327 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | H. Modrzejewskiej | | 30 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (12) 665 54 00 | | (12) 664 54 15 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@mercatormedical.eu | | mercatormedical.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 677-10-36-424 | | 350967107 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Wiesław Żyznowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsocbm8

Podziel się opinią

Share
dsocbm8
dsocbm8