Trwa ładowanie...
d2jg3gk

MEWA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

MEWA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Mewa S.A. z siedzibą w Biłgoraju podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 r.: 1.Raporty kwartalne: Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2011r ? dnia 29 lutego 2012r Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011r ? dnia 29 lutego 2012r Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2012r ? dnia 15 maja 2012r Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012r ? dnia 15 maja 2012r Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2012r ? dnia 15 listopada 2012r Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012r ? dnia 15 listopada 2012r 2.Raport półroczny: Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2012r ? dnia 31 sierpnia 2012r Skonsolidowany raport półroczny za I
półrocze 2012r ? dnia 31 sierpnia 2012r 3.Raport roczny: Jednostkowy raport roczny za 2011r ? dnia 30 kwietnia 2012r Skonsolidowany raport roczny za 2011r ? dnia 30 kwietnia 2012r | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

| | | MEWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEWA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 23-400 | | Biłgoraj | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Krzeszowska 62 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-84) 686 04 26 | | (0-84) 686 08 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mewa.com.pl | | mewa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 918 000 05 25 | | 950011666 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Karol Maciuk Prezes Zarządu
2012-01-31 Mariusz Łazowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk