Trwa ładowanie...
d1ob8jb
d1ob8jb
espi

MEX POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

MEX POLSKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
Share
d1ob8jb
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze / półrocze / 2013 półrocze /
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2013 obejmujące okres od 2013-01-01 do 2013-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-08-30
MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-111 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 4A
(ulica) (numer)
42 634 67 30 42 634 67 53
(telefon) (fax)
biuro@mexpolska.pl www.mexpolska.pl
(e-mail) (www)
725-19-67-625 100475941
(NIP) (REGON)
AUDITIO SP. Z O.O.
(podmiot uprawniony do badania)
d1ob8jb

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 2013-09-16 o treści:
Zarząd "Mex Polska" S.A. informuje, że w związku z pismem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 września 2013 roku, doręczonym Spółce dnia 12 września 2013 roku przedstawi uzupełnienie załączonego do sprawozdania okresowego Sprawozdania Zarządu Mex Polskka S.A. z działaności Grupy w I półroczu 2013 roku. Uzupełnienie dotyczy opisu ryzyk i zagrożeń związanych z działalnością Grupy Kapitałowej oraz informacji o drugiej stronie umowy zawartej przez Emitenta umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 r.Uzupenienie do raportów zostanie wysłane w dniu dzisiejszym, tj. 16 września 2013 r.
Plik Opis
uzupełnienie raportu_okresowego - 20130916.pdf Uzupenienie Sprawozdania Zarzadu Mex Polska S.A. z działalności Grupy Kapitałowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu
2013-09-16 Paulina Walczak Wiceprezes Zarządu
2013-09-16 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ob8jb

Podziel się opinią

Share
d1ob8jb
d1ob8jb